NEXI.COM

Farsi - Indian

CHEDPUR      SHAPPAL      HARAPAL      MADURA       
PRATNAL      GURAN       ASAR        BLAND       
DELETORE      KHATNAMER     SOMRISHE      KHAR        
MEER        CHAPPAL      CHESHE       MCHI        
JAISHAKUL     HRIDA       DHAJI       RAJURA       
HARAND       GUWAHO       NAIPURA      JALAM       
NAIPUR       NARA        BERRY       MANEE       
SHIKOT       HYDERE       MCHHA       AMRATH       
JALMER       CHEN        PRASHIK      THAR        
LUDHIVEK      MEEKE       NOIMBAD      DELET       
ĀLBETH       AHMARA       PRABAD       FTEETE       
JAMER       INDU        KOZHIK       BHAR        
VIJAVEK      FTEM        ESKESTE      CHEEN       
TIRUT       MADH        VIVAN       MYSOL       
DHRISHE      ZAMURA       BEGGE       DHAJURA      
COIMLA       RAJKODE      HEERAM       MEESKESH      
KODAR       MATHIK       NAISHE       JAIN        
VARA        UJJAYAM      JALA        BERAJ       
KRISHE       KHOPAL       INDHAL       PORBAD       
JABAD       PANSORE      SANA        CHERIYAM      
NASI        MEEKAR       NOMRAN       THRISHE      
MCHENAM      COIMBAD      BEEKE       SHARABAD      
ERNAI       KHOPATORE     PONDU       GHEN        
JAMSHEN      KOLLI       VIJAYAM      KOVAJURA      
VISHE       PUSHE       VISHKAR      ASANDU       

What next?

 

 

About Me | Contact | ©2004 Sean M Puckett