NEXI.COM

Japanese Cities with Long Names

MATSUKA      KITACHU      KAWAGOE      KOROSHI      
TOYAMA       HIMOROSEKI     TOKKAICHU     FUJISAKI      
AKAI        HIRASHI      YOKOGAI      NARA        
MATSUDO      NAGUCHI      AOMIYA       AKAICHI      
KURUME       SHIMONOMIHAMA   URAZU       KORIOKOHE     
SUITACHU      NUMATSU      HAKI        SHIKATA      
KUMATA       HIRAKAI      SENDAI       OKARAKI      
CHINOMIZU     MATA        SAKAI       URASHU       
URAZAWASAKI    YOKKAI       YOKODATA      KITACHI      
IBASHIGAI     FUJISHU      NARASHU      HIMOTO       
TOKUI       TOKODAI      KURASAKI      KUSHU       
SAKAYAGOE     OKAI        KOCHI       NAGAYAMAMA     
OSAKI       KURAZAWA      SAKAWAGAI     SAKAWA       
SUITO       KOSHI       NUMAZUOKKAI    HAKAI       
KAWAGAI      HIRAWA       KAWA        KANABASHI     
SENDATE      HACHI       SHIRO       CHIGAI       
KOROSEKI      NARAWA       KAKI        SHINOMIYA     
KAKAWA       SHIGANAKI     AKAYA       KASAKAI      
ICHIWA       ASAKI       KORO        ICHIHAMA      
HIMA        NUME        ICHIRO       AKAYAMA      
KOCHINOMIZU    HIROZAKI      KUSHINOMIYA    OKAYAMA      
URATA       AKATA       YOKODAI      TOYA        
AKASHI       KURAZU       KAGANAKI      KAGASEKI      
KASAKI       ASAKOGAI      NAGASAKI      URAKI       
NAHINOSHI     OKAWAGOE      AMAMAMA      UTSUKA       

What next?

 

 

About Me | Contact | ©2004 Sean M Puckett