NEXI.COM

Seed Words for Rhunian

ARTIKLA JOKAISELLA OIKEUS SAADA OPETUSTA OPETUKSEN OLTAVA AINAKIN ALKEIS- PERUSOPETUKSEN OSALTA MAKSUTONTA ALKEISOPETUKSEN OLTAVA PAKOLLINEN TEKNISTä AMMATTIOPETUSTA OLTAVA YLEISESTI SAATAVILLA KORKEAMMAN OPETUKSEN OLTAVA AVOINNA YHTäLäISESTI KAIKILLE HEIDäN KYKYJENSä MUKAAN OPETUKSEN PYRITTäVä IHMISEN PERSOONALLISUUDEN TäYTEEN KEHITTäMISEEN SEKä IHMISOIKEUKSIEN PERUSVAPAUKSIEN KUNNIOITTAMISEN VAHVISTAMISEEN TULEE EDISTää YMMäRTäMYSTä SUVAITSEVAISUUTTA YSTäVYYTTä KAIKKIEN KANSAKUNTIEN KAIKKIEN ROTU- USKONTORYHMIEN KESKEN SEKä PYRKIä EDISTäMääN YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN TOIMINTAA RAUHAN YLLäPITäMISEKSI VANHEMMILLA ENSISIJAINEN OIKEUS VALITA HEIDäN LAPSILLEEN ANNETTAVAN OPETUKSEN LAATU ARTIKLA JOKAISELLA OIKEUS VAPAASTI OSALLISTUA YHTEISKUNNAN SIVISTYSELäMääN NAUTTIA TAITEISTA SEKä PääSTä OSALLISEKSI TIETEEN EDISTYKSEN MUKANAAN TUOMISTA EDUISTA JOKAISELLA OIKEUS NIIDEN HENKISTEN AINEELLISTEN ETUJEN SUOJAAMISEEN JOTKA JOHTUVAT HäNEN LUOMASTAAN TIETEELLISESTä KIRJALLISESTA TAITEELLISESTA TUOTANNOSTA ARTICLE EVERYONE RIGHT EDUCATION EDUCATION SHALL FREE LEAST ELEMENTARY FUNDAMENTAL STAGES ELEMENTARY EDUCATION SHALL COMPULSORY TECHNICAL PROFESSIONAL EDUCATION SHALL MADE GENERALLY AVAILABLE HIGHER EDUCATION SHALL EQUALLY ACCESSIBLE BASIS MERIT EDUCATION SHALL DIRECTED FULL DEVELOPMENT HUMAN PERSONALITY STRENGTHENING RESPECT HUMAN RIGHTS FUNDAMENTAL FREEDOMS SHALL PROMOTE UNDERSTANDING TOLERANCE FRIENDSHIP AMONG NATIONS RACIAL RELIGIOUS GROUPS SHALL FURTHER ACTIVITIES UNITED NATIONS MAINTENANCE PEACE PARENTS HAVE PRIOR RIGHT CHOOSE KIND EDUCATION THAT SHALL GIVEN THEIR CHILDREN ARTICLE EVERYONE RIGHT FREELY PARTICIPATE CULTURAL LIFE COMMUNITY ENJOY ARTS SHARE SCIENTIFIC ADVANCEMENT BENEFITS EVERYONE RIGHT PROTECTION MORAL MATERIAL INTERESTS RESULTING FROM SCIENTIFIC LITERARY ARTISTIC PRODUCTION WHICH AUTHOR

Thanks to annyeonghasaeyo for these words.

What next?


 

About Me | Contact | ©2004 Sean M Puckett