NEXI.COM

Blake's 7 Planets

GOURIS       LINIEL       SENGA       AMAGASTO      
PRIX        BUCOS       OVERN       CARDOS       
ZERON       PRIS        SERON       PALMERN      
HELOTRA      PHARAN       LINY        MORPHENOS     
ZIRON       GEDDOS       DISTO       SARDOR       
ARISTER      EPHERN       ZERIS       AMAGASSOS     
ALTER       EPINY       GESTRA       AURIME       
CASTER       GEDDOR       SARRUS       DEST        
BETAN       MALMERN      CALIFERRUS     ATLAT       
TRANTA       SARN        CALMERON      EPHA        
XENGA       LINEST       TRAN        SARTH       
DISTAN       HELLERO      KAINIS       EPHENTA      
CHENTA       SENTA       KAINIEL      EPHENOR      
CENGA       CEPHA       CASTO       KEEZARL      
VILKOS       GARN        CENIS       OVERO       
POROS       HERIMPEST     CALIFERO      ZONI        
CEPHENOS      ALPHYR       CENTA       HORPHA       
AURIX       SERN        DESTO       PORPHA       
MORIX       PHARTH       XARN        BETASTO      
HEEZARN      PRIMPEST      GESTO       PHARN       
XENTHENTA     XENIA       SOONA       MORIS       
EARDENTA      WANOS       ARCASTO      XENNIS       
CHENTHA      PORON       ZOLAY       HELON       
GARTH       EPINEST      CENTINY      SARSIUS      
LINAL       PRISENTA      SKELON       KAIRON       

What next?

 

 

About Me | Contact | ©2004 Sean M Puckett