NEXI.COM

Japanese Cities with Long Names

TOKOSHU      KURUME       KAWA        YAMAMA       
OSAKI       KOROSHU      KUMATA       HAKI        
NAGOYA       KUSHIDA      URAKI       HIMIYA       
ASAKI       IBASHI       KITACHI      FUJISAKI      
OKAMAGUCHI     FUJISHU      KOROSUGAI     NAGOSHU      
SOKOHE       KURAZAWA      YOKODAI      KAWAGOE      
SHIMA       TOKOHE       CHIHARA      KUMATSUDO     
IBASAKI      NAGAI       HIROZAWA      OKAICHI      
KASEKI       YOKKAI       NAGASAKI      KOSHI       
MATSUKA      KAGUCHI      YOKOHE       HACHI       
KOCHINOMIYA    HACHU       URAZAKI      KOCHINOSHI     
SUITACHU      CHIDA       HIMOROZAWA     KAKI        
KUSHI-OSUNABASAKI SUITO       AKAWAGOE      TOYA        
MORIOKOSHI     OKATA       KUSHIGAI      NUMAZU       
KUMAMA       MORIOKODAI     HIMA        NEYAMATA      
SHI-OSUYAMA    URASHI       SHIMONOHE     URAWA       
HIRASEKI      SOKOSHI      AKAYA       NEYAMORO      
OSAKAI       FUNOHE       NAHIRO       NAGAYA       
URAZU       KORO        AMAMIYAMA     HIRAWA       
KUMAZAKI      AKAZUOKOHE     KAWAGAI      KANAKI       
ASAKAI       NAHIHARA      SAKAI       FUNAZU       
AMATSU       HIRAKI       URAKAI       ICHIMA       
AKAICHI      KAKAZU       TOYAMA       HIMOTO       
AKAYAGAI      KUMAZU       URATE       FUNAZUOKOHE    
OKAI        YAMA        SHIRO       AOMIYAMA      

What next?

 

 

About Me | Contact | ©2004 Sean M Puckett