NEXI.COM

Japanese Cities with Long Names

KASAKORO      HIMOTO       YAMAGAI      MORO        
URAKAYA      HIROSHI      NUMAMA       NAGOYAMA      
KOCHI       TOKKAWA      HIROZAKI      NAGAI       
KITACHI      SHIRO       KOCHIWA      KUSHINOMIHARA   
OKATSU       OKAYA       HIRAKASAKI     SAKAICHI      
HIMONOMIHASAKI   FUNOHE       TOKOHE       MATSUKA      
FUJISAKI      YAMATSUKA     SHIGAI       NEYAGOE      
HAKAI       CHINOHE      NAGUCHI      HACHU       
SOKOHE       ICHIMA       TAKAYA       KAWA        
AOMIYA       NAHIHAMA      NAGOYA       URASEKI      
MATSUYAMA     TOKODAI      SUITACHI      YOKOGAI      
HIMA        TAKI        KURUME       FUNAKI       
NARAKI       KASHIRO      MATA        URATA       
TOKUI       CHIRO       TAKAI       FUJISHU      
SUITO       KOROSUKA      NAGAYAMA      OKAMA       
MATE        SHINOMIYA     HACHI       CHIDA       
YOKOHE       YAMA        HIRAKI       SENDAI       
SHINOHE      SHINOMORO     NAHIHARA      URAKATSUYAMA    
NARAZU       MATSUNOMIHARA   KUMATA       TOYA        
KANAKAYA      URAKI       AKARA       KAWAGUCHU     
AKATSU       TOYOHAMAMA     KUMATSU      KAKAMA       
OKAI        MOROSEBO      MATSUDO      KORO        
NAHIRO       SAKAI       HIROZAWA      KAWASHI      
KOSUNOHE      HIRAKAI      KURAKI       KAWAGAI      
NISHI       SOKODAI      OKASAKI      TOYAMA       

What next?

 

 

About Me | Contact | ©2004 Sean M Puckett